Kilen Björkberg VVO's styrelse

Ordförande:                                    
Patrik Olsson                                  
Tel: 0247-31073                              
Mob. 070-3242690

Vice Ordförande

Roland Johansson

Sekreterare:                                  

Bosse Höglund

mob. 070-3983115

 

Kassör:

Lars Söder

Mob. 073-5936464

Ledamöter:                                                     
Urban Calles                                   

 

Nils Erkers               

 

Snickar Åke Andersson                         

       
Mikael Karlsson                          

 

Ingvar Öman