Instruktion för skjutbanan!

 

Föreskrifter 2018 Skjutbanan Leksands Östra Älgjaktslag  

From 2018 tillämpas Stop and Go, dvs att skott lossas på stillastående älg synlig vid kanten av banan.

Därefter startas älgen efter ca 2 sekunder och ett skott skall lossas på löpande älg ut/ingående. 
Tre serier (3*4 skott) med alla skott inom träffområdet är skjutkravet. 


Markering på skjutvallen är förbjudet. All markering sker inne i maskinrummet.


Uppskjutning och övning för älgprov på angivna tider får endast ske om:
     * Det finns tre skjutledare på plats 
     * Radiokommunikation finns mellan markerare och skjutledare vid skjutbänk   
     * Mobiltelefon för larm till 112 vid olycka.  
Saknas någon av dessa tre villkor skall skjutningen stoppas. 

Tid under perioden 1/8 till 15/10. Onsdagar 17.30-19.30 Söndagar 12.00-15.00. Övrig tid då banan får användas är Lördagar under perioden 1/8 till 15/10 mellan klockan 10.00-16.00. Respektera dessa tider. Ta alltid med jaktradion och minst en mobiltelefon. Nytt från i år . Alla skjuter stopp and go.

 


 Ansvarig för Skjutbanan Snickar Åke Andersson, tel 070-2904948

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

•  Övriga bestämmelser

1: Tillåtna skjuttider: Under perioden 1/8 –15/10 är skjutning tillåten enligt följande . Söndagar 12:00-15:00 onsdagar17:30 – 19:30 mot älgfigur och med skjutledare enligt lista. Lördagar :10:00 –16:00 för övrig tillåten skjutning kula/ hagel på övriga mål. (inskjutning / lerduvor /prov osv).

2. Övriga dagar råder skjutförbud!

3. Berättigade att använda banan är medlemmar i Kilen Björkbergs VVO samt de som betalat avgift att använda banan (så kallade utomstående skyttar) .

4. Kompetensprov utförs på söndagar och onsdagar enligt tider som ovan nämnts.

•  Tillåtna vapen.

•  Alla jaktvapen hagel och kula. ( ej helautomatiska, ej pilbågar)

•  Under kompetensprov skall det vapen som man avser att jaga älg med användas.

•  Tillåtna mål söndag och onsdag är endast älgfigur. Lördagar övriga mål tex: lerduvor och måltavlor.

•  Säkerhetsföreskrifter.

•  Skjutledare utses av jaktlagets representanter och annonseras på banan och på hemsidan. Dessa leder skjutningen på banan.

•  Skjutning får endast ske mot skjutvallarna. Skjutning får ej ske då du är ensam på banan , ha alltid någon med dig.

•  Vapen skall alltid förvaras under uppsikt då det ej används. Vapnet laddas först på skjutplatsen och skall då det ej används vara oladdat . Vapnet skall innan det lämnar skjutplatsen visiteras av skjutledaren så det är oladdat. Skjutning sker endast från av skjutledaren anvisad plats och mot grön semafor.

•  Markörerna skall vid skjutning befinna sig i skydds utrymmet och skall ha radiokontakt med skjutledarna vid skjut rampen.

•  Skjutledarna skall ha fungerande mobiltelefon på skjutbanan.

•  Förstaförband skall finnas både i markörernas skyddsutrymme som vid skjutkuren.

•  Övriga säkerhetsbestämmelser finns i SÄK:B här på banan

•  Ordningsföreskrifter/miljö vård

•  Håll allmän god ordning på bana .

•  Hylsor sorteras för sig och plockas i för hylsor avsett kärl av respektive skytt. Måltavlorna tas in av skjutledarna efter varje skjutdag. Övrigt matreal sorteras enligt kommunens sorterings guide och lämnas på återvinningscentralen. Röjning av banan inför säsongstart sker på en av jaktlaget utsedd tid ,vilket meddelas.

•  Parkering skall ske så att ej trafiken på vägen störs .

•  Skjutning får ej förekomma utom fastställd tid utan tillstånd från kommunens miljöavdelning.

•  Skjutledarna skall tillse och rapportera om skador på banans målmateriel och om driftstörningar förekommit under skjutningen.

•  Olyckstillbud skall alltid rapporteras till ansvaerig för skjutbanan.

•  Olycksfallsberedskap.

•  Förstaförband finns placerade i skjutkuren och i skyddsutrymmet för markörerna.

•  Skjutledarna skall ha tillgång till mobiltelefon för kontakt med sos alarm på telefon 112.

•  Frågor om säkerhet på banan hänvisas till säkerhetsansvarig och till boken Säk B ( kapp 1:6) som finns tillgänglig på banan.