top of page

Jaktliga regler inom Kilen Björkbergs VVO

All jakt på och omkring Leksands Golfbana under golfsäsongen är inte tillåten.

Jakt efter rådjur nedanför landsvägen från Tibble till Berg är inte tillåten.

Vid uppförande av jakttorn eller skjutstege skall markägaren kontaktas för tillstånd.

Begränsning på tre rådjur per jakträttsbevis. I detta inkluderas av jaktgäst fällda rådjur

Bedriv inte jakt nära gårdar och byar. Tänk på kulfång och visa hänsyn till andra som vistas i skogen

Uppvisa god jaktetik

Var beredd att uppvisa Jakträttsbevis och statligt jaktkort på begäran.

Vid jakt som avser mer än 1 person ska en jaktledare utses.

Trevlig jaktupplevelse önskar Kilen-Björkbergs VVO.

För tillgång till jaktliga gränser använder vi WEHUNT 

följ instruktionerna på denna länk https://wehuntapp.com/get-started

anslutnings koden får ni av någon av styrelsens medlemmar.

Jaktkort löses hos någon av styrelsens ordinarie ledamöter.

Ej Kontant betalning endast swish eller bankgiro betalning.

Vid lösande av jaktkort måste man uppge en mailadress samt vilken fastighet man jagar på.

Glöm ej att lämna in avskjutningsrapporten enl angiven tid på jaktkortet.

        Betalinfo

 

     Kilen Björkberg VVO
(Hit betalas enbart jaktkorten)
Swish: 1233054004
Kontonummer: 8187-7,04 336 145-0 Leksands Sparbank

BG 162-7173

bottom of page