Årsmöte

 

Den 23/5-21 KL 15:00 

Kommer ett digitalt årsmöte för Kilen Björkbergs VVO att hållas.

Vi kommer använda oss av mötesverktyget TEAMS

Anmälan om deltagande i mötet sker per epost senast 21/5 till.

karlsson.mikael83@gmail.com

i anmälan ska namn & fastighetsbeteckning stå med.

anmälda deltagare kommer få en inbjudan på epost senast 22/5.

Guide för Teams möte

SLAKTLADAN

From Lördag den 17 April och Lördagar framåt är det arbetsdagar från kl.09.00 vid nya slaktladan. 

 

Ansvarig är Snickar-Åke Andersson och anmälan görs till honom så han kan planera vad som ska göras och hur många han behöver för detta arbete.

 

Snickar-Åke nås på telefonnummer 0702904948

Nyheter

Maila gärna åsikter och uppenbara fel som visar sig på sidan till karlsson.mikael83@gmail.com.

--------------------------------------------------------------------

6/8 Björnskytte 6/8 samt 15/8

se under fliken skjutbana för mer info.

26/7

Skjutledarlista är upplagd.

Årets årsmöte kommer ej att bli av. styrelsen och övriga förtroendevalda har haft ett styrelsemöte.

Protokoll kommer på hemsidan inom kort. 

27/3

Med Hänseende mot våra medlemmar och rådande corona pandemi, så kommer ordinarie årsmöte senareläggas. möteshandlingar & mer information kommer läggas upp på hemsidan.

Ordinarie årsmöte hålls i Ullvi bystuga den 17/5 -2020

kl 15:00

dagordning ENL stadgar.

Styrelsen uppmana samtliga medlemmar att rapportera in avskjutning.

3/9

Leksands Östra Älglag

Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma

Ullvi bystuga 20190925 kl 19.00

Se kallelse under fliken Älgjakt samt Mötesdokument.

22/7

Skjutledarlista publicerats, samma kod som på skjutbanan.

Björnskytte på skjutbanan dessa tider.

3/8 klockan 10.00-13.00.

10/8 klockan 10.00-13.00.

 

19/7

Publicerats dokument under fliken jakt & dokument

Föreskrifter samt karta ang. Naturreservatet på Romberget.

styrelsen önskar våra medlemmar en god ny jakt säsong.

24/6

Avskjutningsrapport för 18-19 finns att hitta under dokument.

Ny länk uppe i högra hörnet Älgjakt, där ligger info som rör Älgjaktlagen.

Jaktkort sälj av ordinarie ledarmöter,

ej kontant betalning endast swish eller inbetalning på bankgiro.

9/5

Ordinarie årsmöte hålls i Ullvi bystuga den 19/5 kl 15:00

dagordning ENL stadgar,

inga motioner har inkommit till styrelsen.

 

 

21/3

Glöm inte att lämna in era jaktkort för att kunna genomföra avskjutningsrapport. senast 31/3

Årsmötet hölls 19/5 kallelse Kommer